EnviProtection

NAŠE POSLANIE

ochrana čistoty ovzdušia

ENVI PROTECTION, s.r.o. je súkromnou firmou zaoberajúcou sa činnosťami v oblasti ochrany ovzdušia a ostatných zložiek životného prostredia.

O nás

Ťažiskovo je činnosť spoločnosti zameraná na merania emisií a overovanie správ o emisiách CO2.

Firma bola založená v roku 2004 a od svojho vzniku priebežne rozširuje svoju činnosť podľa potrieb a požiadaviek zákazníka.

Pre kvalitný výkon našich služieb disponujeme všetkým potrebným zariadením a know how.

Služby

  • Oprávnené merania emisií (kotly, kogeneračné jednotky, iné spaľovacie zariadenia).

  • Oprávnené merania prevádzkovej účinnosti systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár na čerpacích staniciach pohonných hmôt.

  • Overovanie správ o emisiách skleníkových plynov (CO2, N2O) a údajov o činnosti.

  • Kontrola kotlov, vykurovania a klimatizačných systémov.

  • IKPZ - poradenstvo a spracovanie žiadostí.

  • Vypracovanie dokumentácie.

  • Technologické a garančné merania emisií.

VYBRANÉ

REFERENCIE

SLOVNAFT, a.s.

Kontrola prevádzkovej účinnosti systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár.

Železiarne Podbrezová, a.s.

Overovanie správ o emisiách skleníkových plynov.

Univerzitná Nemocnica L. Pasteura, Košice

Oprávnené merania emisií.

TATRAVAGÓNKA a.s., Poprad

Žiadosť IPKZ.