ENVI PROTECTION, s.r.o. je súkromnou firmou zaoberajúcou sa činnosťami v ochrane čistoty ovzdušia a ostatných zložkách životného prostredia.

 

Ťažiskovo je činnosť spoločnosti zameraná na merania emisií a overovanie správ o emisiách CO2

 

Firma bola založená v roku 2004 a od svojho vzniku sa zameriava na rast ekonomických ukazovateľov a priebežne rozširuje svoju činnosť podľa potrieb a požiadaviek zákazníka.

 

Pre kvalitný výkon našich služieb disponujeme všetkým potrebným zariadením a know how.